Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu:
 

- Návštěvník festivalu je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.


- Návštěvníci, kteří budou jevit známky agresivity či jinak nepřístojného chování, budou vyvedeni z areálu konání festivalu bez náhrady vstupného.


- Diváci jsou povinni nosit identifikační proužek viditelně a v případě potřeby se jím prokázat pořadateli.


- Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické předměty a zbraně libovolného druhu. Je zákázáno vnášet do areálu jakékoliv občerstvení, to je zajištěno na místě.


- Majitel lístku uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.


- Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. Festival se koná i za špatného počasí a to v prostorech music klubu Kofola v Krnově. Náhrada žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.


- Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.